بسم الله الرحمن الرحیم

نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی روز چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت 1393 از ساعت 3الی 4:30 بعد از ظهر در محل سالن یاس نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می شود.